Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/24557-32 137470/2021 13.09.2021 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 9 vedlegg
2021/24557-31 129362/2021 17.09.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/24557-30 129361/2021 17.09.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/24557-29 129360/2021 17.09.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/24557-28 129359/2021 17.09.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/24557-27 129358/2021 17.09.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/24557-26 129357/2021 17.09.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/24557-25 129356/2021 17.09.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/24557-24 129355/2021 17.09.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/24557-23 129354/2021 17.09.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/24557-22 129353/2021 17.09.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/24557-21 129352/2021 17.09.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/24557-20 129351/2021 17.09.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/24557-19 129349/2021 17.09.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/24557-18 129348/2021 17.09.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/24557-17 129347/2021 17.09.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/24557-16 129346/2021 17.09.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/24557-15 128864/2021 16.09.2021 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/24557-14 128863/2021 16.09.2021 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/24557-13 128862/2021 16.09.2021 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/24557-12 128378/2021 16.09.2021 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/24557-11 128377/2021 15.09.2021 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 4 vedlegg
2021/24557-10 128376/2021 15.09.2021 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/24557-9 128375/2021 15.09.2021 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 5 vedlegg
2021/24557-8 127918/2021 14.09.2021 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 8 vedlegg
2021/24557-7 127917/2021 14.09.2021 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/24557-6 127916/2021 14.09.2021 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2021/24557-5 127915/2021 14.09.2021 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/24557-4 127914/2021 14.09.2021 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/24557-3 127313/2021 13.09.2021 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/24557-2 127312/2021 14.09.2021 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/24557-1 123588/2021 07.09.2021 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off

← postjournal