Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2016/24478-8 62161/2021 07.05.2021 X Diplom - Fjell- og bergverk Tove Skive Hoel Bestill
2016/24478-7 62157/2021 07.05.2021 U Søknad om godkjenning av lærebedrift - Tomra Maskin TOMRA MASKIN AS Tove Skive Hoel Bestill 1 vedlegg
2016/24478-6 58544/2021 28.04.2021 U Godkjenning som lærebedrift Fride Bae Ola Ivar Eikebø Bestill
2016/24478-5 58543/2021 28.04.2021 I Vedr. godkjenning som lærebedrift Tomra Maskin Ola Ivar Eikebø Bestill
2016/24478-3 57404/2021 26.04.2021 I Søknad om godkjenning av lærebedrift - ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off 3 vedlegg

← postjournal