Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/23279-6 166339/2021 26.11.2021 I Legeerklæring - 2021 - 2022 (bestilling #81809) ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off
2021/23279-5 153751/2021 25.10.2021 U MT Vedtak om midlertidig tilrettelagt skoleskyss - 2021 - 2021 (bestilling #81492) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2021/23279-4 153746/2021 25.10.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #81492) ***** Hanne Berg Paragraph Unntatt off
2021/23279-3 117362/2021 24.08.2021 U MT Vedtak om midlertidig tilrettelagt skoleskyss - 2021 - 2021 (bestilling #79160) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2021/23279-2 117121/2021 24.08.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #79160) ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off
2021/23279-1 117120/2021 24.08.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #79160) ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal