Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/22732-2 137397/2021 11.10.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #81297) ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off
2021/22732-1 116039/2021 22.08.2021 U Vedtak skoleskyss - Avstand vgs - 2021 - 2022 (bestilling #78493) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off

← postjournal