Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/21517-5 153264/2021 22.10.2021 U Oversending av søknad frå Lumarine Tjeldbergodden AS 983957536 om permanent løyve til akvakultur av settefisk av torsk på lokalitet 29616 Tjeldbergodden Biopark i Aure kommune MATTILSYNET REGION MIDT m.fl. Arve Ingolf Slettvåg Bestill 2 vedlegg
2021/21517-4 153160/2021 22.10.2021 U Oversending av søknad frå Lumarine Tjeldbergodden AS 983957536 om permanent løyve til akvakultur av settefisk av torsk på lokalitet 29616 Tjeldbergodden Biopark i Aure kommune AURE KOMMUNE Arve Ingolf Slettvåg Bestill 2 vedlegg
2021/21517-3 152829/2021 13.08.2021 I Aure kommune - Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg - lokalitet 1831390 Tjeldbergodden biopark - Lumarine Tjeldbergodden AS FISKERIDIREKTORATET Arve Ingolf Slettvåg Bestill 23 vedlegg
2021/21517-2 152826/2021 01.10.2010 I Aure kommune - akvakultur i flytende eller landbasert anlegg - lokalitet 1831390 Tjeldbergodden biopark - Lumarine Tjeldbergodden AS - Tilleggsskriv med presisering av omsøkt tal fisk Lumarine Tjeldbergodden AS Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2021/21517-1 113176/2021 13.08.2021 I Aure kommune - Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg - lokalitet 1831390 Tjeldbergodden biopark - Lumarine Tjeldbergodden AS FISKERIDIREKTORATET Arve Ingolf Slettvåg Bestill 23 vedlegg

← postjournal