Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/20556-4 137025/2021 11.10.2021 I Legeerklæring - 2021 - 2022 (bestilling #75420) ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off
2021/20556-1 110051/2021 02.08.2021 U Vedtak skoleskyss - Avstand vgs - 2021 - 2022 (bestilling #75420) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off

← postjournal