Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/191-3 57363/2021 26.04.2021 U Molde kommune - Rekkverk langs fv 62 - Meisalstranda 7 og 9 - Eidsøra gbnr 251/3 Jan Erik Kalseth Kjetil Okkenhaug Bestill
2021/191-2 6784/2021 25.01.2021 U Molde kommune - Rekkverk langs fv 62 - Meisalstranda 7 og 9 - Eidsøra gbnr 251/3 Jan Erik Kalseth Kjetil Okkenhaug Bestill

← postjournal