Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/18622-18 80255/2021 24.06.2021 U Lerøy Midt AS 985848718 - Mellombels løyve til å utvide lokalitet 12294 Kjerstad i Ålesund kommune LERØY MIDT AS Arve Ingolf Slettvåg Bestill 7 vedlegg
2020/18622-15 76993/2021 16.06.2021 I Kopi: Godkjenning av biomasseutvidelse av lokalitet 12294 Kjerstad Mattilsynet Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2020/18622-14 74636/2021 11.06.2021 I Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til Lerøy Midt AS for lokalitet 12294 Kjerstad i Ålesund kommune STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Arve Ingolf Slettvåg Bestill 1 vedlegg
2020/18622-17 74457/2021 08.06.2021 I Lokalitet Kjerstad - Lerøy Midt AS - søknad om løyve etter forureiningslova - vurdering allmenne interesser STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2020/18622-13 68957/2021 27.05.2021 U 21/40716 Oversending av Ålesund kommune sin uttale til sektormyndigheitene MATTILSYNET Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2020/18622-12 68956/2021 30.04.2021 I Oversending av merknad etter offentleg høyring: Kjerstad- søknad om utviding av akvakulturanlegg Ålesund kommune Arve Ingolf Slettvåg Bestill 4 vedlegg
2020/18622-11 68946/2021 27.05.2021 I Oversending av merknad etter offentleg høyring: Kjerstad - søknad om utviding av akvakulturanlegg Ålesund kommune Arve Ingolf Slettvåg Bestill 4 vedlegg
2020/18622-16 59325/2021 30.04.2021 I Ålesund kommune - utviding av MTB lokaliteten ved 12294 Kjerstad Ålesund kommune Arve Ingolf Slettvåg Bestill 3 vedlegg
2020/18622-10 50050/2021 09.04.2021 I Strømforhold og ROV-transekt ved lokalitet 12294 Kjerstad STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2020/18622-9 47781/2021 30.03.2021 I Kopi: Lokalitet Kjerstad - krav om strømundersøkelse og ROV-undersøkelse STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Arve Ingolf Slettvåg Bestill

← postjournal