Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/18032-10 77569/2021 18.06.2021 I Sula kommune - Fasadeendring - Devoldfabrikken - gbnr 109/19 - Forespørsel om uttale på tiltak, bygg nr 7 - Vedlegg Sula Kommune Ola Hjelen Bestill 6 vedlegg
2020/18032-9 73585/2021 09.06.2021 I Sula kommune - Fasadeendring - Devoldfabrikken - gbnr 109/19 - Forespørsel om uttale på tiltak, bygg nr 7 Sula Kommune Ola Hjelen Bestill
2020/18032-8 70144/2021 31.05.2021 U Utale til mindre fasadeendring - Devoldfabrikken - gbnr 109/19 Sula kommune Ola Hjelen Bestill
2020/18032-7 61926/2021 05.05.2021 I Utale til mindre fasadeendring - Devoldfabrikken - gbnr 109/19 Sula kommune Ola Hjelen Bestill 5 vedlegg

← postjournal