Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/17379-7 74437/2021 11.06.2021 U Sandnesveien 99 Andreas Fiske Arve Nytun Bestill
2020/17379-6 74427/2021 11.06.2021 I Sandnesveien 99 Andreas Fiske Arve Nytun Bestill
2020/17379-5 72416/2021 07.06.2021 I Purring - Smøla kommune - Etablering av atkomstveg, uttak av masser, oppføring av naust med kai - gbnr 42/12 - Dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Smøla kommune bygg og forvaltning Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill

← postjournal