Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/16944-5 74509/2021 11.06.2021 I MT Kjøregodtgjørelse - 2021 - 2021 (bestilling #72407) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2020/16944-4 58534/2021 28.04.2021 U Vedtak om midlertidig tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2020/16944-3 57696/2021 27.04.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #72407) ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2020/16944-2 142722/2020 10.11.2020 U Vedtak om midlertidig tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off

← postjournal