Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/16832-9 154538/2021 26.10.2021 I Kopi: Sula kommune - detaljregulering - reguleringsendring for Legemarka gbnr 109/6 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2020/16832-8 153630/2021 25.10.2021 I Kopi: Sula kommune - detaljregulering - reguleringsendring for Legemarka gbnr 109/6 NVE Synnøve Valle Bestill
2020/16832-7 129792/2021 20.09.2021 I Kopi: Sula kommune - detaljregulering - reguleringsendring for Legemarka gbnr 109/6 Statens vegvesen Synnøve Valle Bestill
2020/16832-10 127765/2021 28.10.2021 U Sula kommune - detaljregulering - reguleringsendring for Legemarka gbnr 109/6 - fråsegn til offentleg ettersyn Sula kommune Synnøve Valle Bestill
2020/16832-6 127535/2021 14.09.2021 I Sula kommune - detaljregulering - reguleringsendring for Legemarka gbnr 109/6 - offentleg ettersyn Sula kommune Synnøve Valle Bestill 6 vedlegg
2021/16832-1 106004/2021 02.08.2021 U Vedtak skoleskyss - Avstand grs - 2021 - 2022 (bestilling #69001) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off

← postjournal