Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/16731-9 78244/2021 21.06.2021 I Kjøregodtgjørelse - 2021 - 2022 (bestilling #72704) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2020/16731-8 68766/2021 27.05.2021 U Utbetaling kjøregodtgjørelse - ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2020/16731-7 51147/2021 14.04.2021 I Kjøregodtgjørelse - 2020 - 2021 (bestilling #63380) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2020/16731-6 8959/2021 29.01.2021 U Vedtak tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2020/16731-3 146069/2020 16.11.2020 U Vedtak tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off

← postjournal