Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/16469-9 83913/2021 01.07.2021 I Holebrua: Fråvik frå vegnormal N400 Bruprosjektering punkt 4.4.3 Statens vegvesen Torunn Hopen Bestill 1 vedlegg
2020/16469-8 78671/2021 22.06.2021 U Søknad om fråvik frå N400 "Bruprosjektering" Statens vegvesen Torunn Hopen Bestill 2 vedlegg
2020/16469-7 78258/2021 21.06.2021 N Fv63 15-0133 Holebrua - Fravikssøknad, Kantdrager Torunn Hopen Lasse Fredrik Neslein Bestill 1 vedlegg
2020/16469-6 76697/2021 17.06.2021 N 15-0127 Flåbrua - Fravikssøknad 02, Rekkverk Torunn Hopen Lasse Fredrik Neslein Bestill 1 vedlegg
2020/16469-5 64582/2021 12.05.2021 U Fv63 Forsterkning av Flåbrua i Geiranger - Tiltak over Grinddalselva Norges vassdrags- og energidirektorat Lasse Fredrik Neslein Bestill 3 vedlegg
2020/16469-4 12911/2021 10.02.2021 X Fv63 Forsterkning av Geirangerbruene - Prosjektering, endret ramme Lasse Fredrik Neslein Bestill
2020/16469-2 142970/2020 11.11.2020 U Søknad om fråvik frå N400 "Bruprosjektering" Statens vegvesen Torunn Hopen Bestill 2 vedlegg
2020/16469-1 140685/2020 05.11.2020 N 15-0127 Flåbrua - Fravikssøknad Torunn Hopen Lasse Fredrik Neslein Bestill

← postjournal