Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/15717-10 77008/2021 15.06.2021 I Svar på høring - Parkeringsregulering Parkvegen (St. Sunniva menighet), fv 6228 i Molde kommune Molde kommune Erna Varhaugvik Bestill 1 vedlegg
2020/15717-9 70066/2021 31.05.2021 U Molde kommune - fv 6228 Parkeringsregulering Parkvegen (St. Sunniva menighet) - Høring Møre og Romsdal politidistrikt m.fl. Erna Varhaugvik Bestill 1 vedlegg
2020/15717-8 67395/2021 24.05.2021 I Molde kommune - fv 6228 Parkvegen - parkering HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Erna Varhaugvik Bestill
2020/15717-7 65878/2021 19.05.2021 U Molde kommune - fv. 6228 Parkvegen - parkering Helse Møre og Romsdal Erna Varhaugvik Bestill
2020/15717-6 53946/2021 16.04.2021 I Parkeringsregulering Parkvegen (St. Sunniva menighet) Statens Vegvesen Erna Varhaugvik Bestill
2020/15717-5 53698/2021 15.04.2021 I Molde kommune - oppmerking av parkeringsplass for handikappede foran kirken i parkveien fv 6228 - Tilbakemelding Statens Vegvesen Erna Varhaugvik Bestill
2020/15717-3 137296/2020 28.10.2020 U Molde kommune - oppmerking av parkeringsplass for handikappede foran kirken i parkveien fv 6228 St. Sunniva menighet May-Bente Nyland Bestill
2020/15717-4 137295/2020 28.10.2020 U Molde kommune - oppmerking av parkeringsplass for handikappede foran kirken i parkveien fv 6228 St. Sunniva menighet May-Bente Nyland Bestill
2020/15717-2 137294/2020 28.10.2020 U Handikapp parkering i Parkvegen - Molde kommune Statens Vegvesen Erna Varhaugvik Bestill 2 vedlegg

← postjournal