Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/15329-6 75181/2021 14.06.2021 I Anmodning om utbetaling regionalt forskningsfond prosjekt 317598 ***** Anne-Marthe Frostad Paragraph Unntatt off 4 vedlegg

← postjournal