Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/15318-8 83651/2021 29.06.2021 I Istandsetting av fredete middelalderhus fra før 1537 - Statsbudsjettet 2021 post 73 - Vedtak om tilskot Riksantikvaren Ola Hjelen Bestill 1 vedlegg
2020/15318-7 74647/2021 11.06.2021 U Dokumentasjon av erklæringsbygg NIKU Ola Hjelen Bestill
2020/15318-6 74644/2021 11.06.2021 I Tilbud om samarbeid - Dokumentasjon av erklæringsbygninger - NIKU NIKU Ola Hjelen Bestill 2 vedlegg
2020/15318-5 73415/2021 09.06.2021 I Møre og Romsdal - Erklæringsbygg før 1650 og middelalder - Historikk rundt prøvetaking og dendroundersøkelser - Romsdalsmuseet Bjørn Austigard Ola Hjelen Bestill
2020/15318-4 72662/2021 07.06.2021 U Dendroobjekter i Møre og Romsdal - To saker fra tidlig 2000-tallet - 74/1 Øvre Liaset, Hareid og 153/8 fra Ekre, Fjord Terje Thun Ola Hjelen Bestill 10 vedlegg
2020/15318-3 70177/2021 20.05.2021 I Volda kommune - Middelalderbygning - Bur, Skjåstad Kristengarden - gbnr 240/2 - ID 87258 - Foto Jens Inge Skjåstad Ola Hjelen Bestill 3 vedlegg
2020/15318-2 69913/2021 31.05.2021 U Tilskot til freda mellomalderbygningar i privat eige (frå før 1537) - Post 73 - Søknad om tilskot til Riksantikvaren Riksantikvaren Ola Hjelen Bestill

← postjournal