Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/15317-28 159280/2021 08.11.2021 U 20/11940-3 - Brannsikring tette trehusområder - Ålesund kommune - Avklaringer rundt bruk av tilskudd Mariann Jenssen Solberg Ola Hjelen Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2020/15317-27 158104/2021 03.11.2021 U Brannsikringsplan for Kyrkjegata, Ørsta - Status og veien videre thomas.winther.leira@orsta.kommune.no m.fl. Ola Hjelen Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/15317-26 158103/2021 03.11.2021 U Brannsikringsplan for Surnadalsøra og Todalsøra - Status og veien videre Ragna Kvendset Ola Hjelen Paragraph Unntatt off
2020/15317-25 153555/2021 25.10.2021 I Brannsikring tette trehusområder - Ålesund kommune - Spørsmål om utsettelse av rapporteringsfrist Riksantikvaren Ola Hjelen Paragraph Unntatt off
2020/15317-24 136918/2021 08.10.2021 U Ålesund kommune - tett trehusområde Ålesund sentrum - Brannsikring - Spørsmål om status Ålesund brannvesen KF Ola Hjelen Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/15317-23 136530/2021 07.10.2021 U Ålesund brannvesen - Avklaringer rundt utsettelse av frist Mariann Jenssen Solberg Ola Hjelen Bestill
2020/15317-22 136127/2021 06.10.2021 I Spørsmål om overføring av tilskudd - Tilskudd nr. 200643 383 Mariann Jenssen Solberg Ola Hjelen Bestill
2020/15317-21 122344/2021 05.09.2021 U Ålesund kommune - Brannsikring av tette trehusområder - spørsmål om forlengelse av rapporteringsfrist Ålesund brannvesen KF Ola Hjelen Bestill
2020/15317-20 122343/2021 05.09.2021 U 20/11940-1 - Brannsikring tette trehusområder - Ålesund kommune - Spørsmål om utsettelse av rapporteringsfrist Riksantikvaren Ola Hjelen Bestill 1 vedlegg
2020/15317-19 122164/2021 03.09.2021 I Stranda kommune - Brannsikringsplan for Mølltunet - U.off jf. OFFL §24.3 Stranda Kommune - Inge Teigen Ola Hjelen Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/15317-18 121786/2021 02.09.2021 U Stranda kommune - Mølltunet - Brannsikringsplan Inge Teigen Ola Hjelen Bestill
2020/15317-16 115448/2021 20.08.2021 U Brannsikring av tette trehusområder ‐ Ålesund kommune ‐ Påminnelse om frist for sluttrapportering – Tilskudds‐nummer: 200643 383 Ålesund brannvesen KF Ola Hjelen Bestill
2021/15317-1 104359/2021 01.08.2021 U Vedtak skoleskyss - Avstand grs - 2021 - 2022 (bestilling #67195) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off

← postjournal