Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/15073-6 75223/2021 14.06.2021 I Ørsta kommune - fv 655 - E39 Vegvisningsskilt til Store-Standal Ørsta Næringskontor Elisabeth Mansfield Bestill 4 vedlegg
2020/15073-5 2001/2021 08.01.2021 X Skiltbestilling Ørsta kommune Grete Berge May-Bente Nyland Bestill 2 vedlegg
2020/15073-3 132331/2020 15.10.2020 U Ørsta kommune - fv 655 - Søknad serviceskilt / infoskilt Ørsta Næringskontor May-Bente Nyland Bestill
2020/15073-2 132330/2020 15.10.2020 U Skiltsak for videre behandling - Ørsta kommune Statens Vegvesen May-Bente Nyland Bestill 3 vedlegg

← postjournal