Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/14963-5 95909/2021 07.07.2021 U Aure kommune – fv 6190 - gbnr 98/13 - endelig godkjenning etter veglova av nybygd avkjørsel Torbjørn Mikalsen Ida Sigerseth Bestill
2020/14963-4 79148/2021 22.06.2021 I Bilder vedr. avkjørsel Torbjoern Mikalsen Ida Sigerseth Bestill 4 vedlegg
2020/14963-3 73894/2021 10.06.2021 U Aure kommune - fv 6190 - gbnr 98/13 - behov for ytterligere informasjon vedrørende bekreftelse på opparbeidet avkjørsel Torbjørn Mikalsen Ida Sigerseth Bestill 3 vedlegg
2020/14963-2 23161/2021 24.02.2021 X Aure kommune - fv 6190 - gbnr 98/13 Ida Sigerseth Jo Rønning Langli Bestill 3 vedlegg

← postjournal