Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/14489-12 80400/2021 24.06.2021 I Kopi: Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Mjølstadneset - gbnr 22/66 m.fl Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2020/14489-11 77742/2021 18.06.2021 U Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Mjølstadneset - gbnr 22/66 m.fl - fråsegn til offentleg ettersyn Herøy kommune Synnøve Valle Bestill
2020/14489-10 75246/2021 14.06.2021 I Kopi: Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Mjølstadneset - gbnr 22/66 m.fl Statens vegvesen Synnøve Valle Bestill
2020/14489-9 74638/2021 07.06.2021 I Kopi: Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Mjølstadneset - gbnr 22/66 m.fl Kystverket Synnøve Valle Bestill
2020/14489-8 68958/2021 27.05.2021 I Kopi: Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Mjølstadneset - gbnr 22/66 m.fl Fiskeridirektoratet Synnøve Valle Bestill
2020/14489-7 64112/2021 11.05.2021 I Herøy kommune - ekstra vedlegg - detaljregulering - reguleringsplan - Mjølstadneset - gbnr 22/66 m.fl Herøy kommune Synnøve Valle Bestill 1 vedlegg
2020/14489-6 63961/2021 07.05.2021 I Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Mjølstadneset - gbnr 22/66 m.fl - offentleg ettersyn Herøy kommune Synnøve Valle Bestill 6 vedlegg

← postjournal