Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2012/14355-45 72371/2021 07.06.2021 U Kristiansund kommune - kommunedelplan for sentrum - presiseringer i etterkant av meglinga Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill
2012/14355-44 63888/2021 26.05.2021 U Kristiansund - kommunedelplan for sentrum - oppfølging etter meklingsmøte Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill
2012/14355-43 63885/2021 07.05.2021 I Kristiansund - kommunedelplan for sentrum - oppfølging etter meklingsmøte Kristiansund Kommune - Geir Harry Aakvik Johnny Loen Bestill 2 vedlegg
2012/14355-42 62528/2021 07.05.2021 I Kristiansund kommune - kommunedelplan - Sentrumsplan i Kristiansund - revisjon Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill
2012/14355-41 47020/2021 26.03.2021 I Kopi: Kristiansund kommune - kommunedelplan - Sentrumsplan i Kristiansund Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2012/14355-39 40902/2021 11.03.2021 I Kopi: Kristiansund kommune - kommunedelplan - Sentrumsplan i Kristiansund STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2012/14355-38 18150/2021 19.02.2021 I Revidert sentrumsplan for Kristiansund - anmodning om meklingsmøte Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill
2012/14355-37 17170/2021 18.02.2021 I Kristiansund kommune - kommunedelplan - Sentrumsplan i Kristiansund Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 5 vedlegg
2012/14355-31 73871/2020 26.06.2020 U Kristiansund kommune - kommunedelplan - Sentrumsplan i Kristiansund Kristiansund kommune m.fl. Johnny Loen Bestill
2012/14355-32 62972/2020 03.07.2020 U Kristiansund kommune - kommunedelplan - sentrumsplan i Kristiansund - uttalelse til avgrensa ettersyn Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill

← postjournal