Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/14128-121 138259/2021 13.10.2021 I Søknad om lærlingkvote - ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-120 137798/2021 12.10.2021 U Oversending av kopi av vedtak om å løyve lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 7 vedlegg
2020/14128-119 137011/2021 09.10.2021 I Søknad om lærlingkvote ***** ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-118 134975/2021 04.10.2021 I Søknad om lærlingkvote ***** ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-116 133729/2021 30.09.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-115 133678/2021 30.09.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-114 131959/2021 24.09.2021 I Søknad om lærlingkvote ***** ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-113 131674/2021 23.09.2021 I Søknad om lærlingkvote ***** ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-112 130129/2021 21.09.2021 I Søknad om lærlingkvote - ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-111 128904/2021 16.09.2021 I Søknad om lærlingkvote ***** ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-110 128901/2021 16.09.2021 I Søknad om lærlingkvote ***** ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-109 126853/2021 13.09.2021 U Oversending av kopi av vedtak om å løyve lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 22 vedlegg
2020/14128-108 126726/2021 13.09.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-107 124442/2021 09.09.2021 I Søknad om lærlingkvote - ***** ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-106 124202/2021 09.09.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-105 123984/2021 08.09.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-104 123882/2021 08.09.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-103 123699/2021 08.09.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-102 123663/2021 08.09.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-101 123568/2021 08.09.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-100 123423/2021 07.09.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-99 123372/2021 07.09.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-98 123227/2021 07.09.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-97 123091/2021 07.09.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-96 122888/2021 06.09.2021 I Søknad om lærlingkvote ***** ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-95 121382/2021 02.09.2021 I Søknad om lærlingkvote - ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-94 121339/2021 02.09.2021 I Søknad om lærlingkvote - ***** ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-92 116128/2021 20.08.2021 I Søknad om lærlingkvote ***** ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-93 115537/2021 20.08.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-91 115380/2021 19.08.2021 I Søknad om lærlingkvote ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-90 115190/2021 19.08.2021 I Søknad om lærlingkvote - ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-89 115187/2021 19.08.2021 I Søknad om lærlingkvote - ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-88 113143/2021 13.08.2021 I Søknad om lærlingkvote ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-87 110701/2021 04.08.2021 I Søknad om lærlingkvote ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-86 110696/2021 04.08.2021 I Søknad om lærlingkvote ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/14128-1 103090/2021 01.08.2021 U Vedtak skoleskyss - Avstand grs - 2021 - 2022 (bestilling #65832) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2020/14128-85 100055/2021 20.07.2021 I Søknad om lærlingkvote - ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-84 99819/2021 16.07.2021 I Søknad om lærlingkvote ***** ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-83 83932/2021 01.07.2021 I Søknad om lærlingkvote ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-82 81250/2021 25.06.2021 U Oversending av kopi av vedtak om løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2020/14128-81 80832/2021 25.06.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-80 79581/2021 22.06.2021 I Søknad om lærlingkvote ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-79 79576/2021 22.06.2021 I Søknad om lærlingkvote ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-78 66374/2021 20.05.2021 U Oversending av kopi av vedtak om løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/14128-77 66343/2021 20.05.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-76 66241/2021 19.05.2021 I Søknad om lærlingkvote - ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-75 64223/2021 12.05.2021 U Kvoteøkning lærlingkvoter for torsk 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off
2020/14128-74 63714/2021 11.05.2021 U Oversending av kopi av vedtak om løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 20 vedlegg
2020/14128-72 63524/2021 11.05.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-73 63514/2021 11.05.2021 I Kvoteøkning lærlingekvoter 2021 Fiskeridirektoratet Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2020/14128-71 63512/2021 11.05.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-69 63071/2021 10.05.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-70 62578/2021 07.05.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-68 62559/2021 07.05.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-67 61994/2021 06.05.2021 I Søknad om lærlingkvote ***** ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-66 61956/2021 06.05.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-65 61893/2021 06.05.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-64 61827/2021 06.05.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-63 61751/2021 06.05.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-62 61394/2021 05.05.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-61 61280/2021 05.05.2021 U Oversending av kopi av vedtak om løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 6 vedlegg
2020/14128-60 60000/2021 03.05.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-59 59429/2021 30.04.2021 I Søknad om lærlingkvote ***** ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-58 59404/2021 30.04.2021 I Søknad om lærlingkvote ***** ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-57 59402/2021 30.04.2021 I Søknad om lærlingkvote ***** ***** ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-56 58748/2021 28.04.2021 I Søknad om lærlingkvote ***** ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-55 58477/2021 28.04.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-53 58410/2021 28.04.2021 I Søknad om lærlingkvote - ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-54 58377/2021 28.04.2021 U Løyving av lærlingkvote for 2021 ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-52 57407/2021 26.04.2021 I Søknad om lærlingkvote - ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-51 57401/2021 26.04.2021 I Søknad om lærlingkvote ***** ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14128-50 57395/2021 26.04.2021 I Søknad om lærlingkvote - ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg

← postjournal