Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/14114-7 74700/2021 13.06.2021 I Refusjonskrav for drift av Humla Akutt og RUFS 01.01.2021 - 31.07.2021 ***** Kari Trøen Aune Paragraph Unntatt off
2020/14114-4 122807/2020 21.09.2020 U Gjemnes kommune - rive låve for å bygge ny garasje - gbnr 74/1 - Sørlandsvegen 1852 - dispensasjon fra kommuneplan Gjemnes kommune Johnny Loen Bestill

← postjournal