Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/13803-4 75207/2021 02.06.2021 I Referat fra dialogmøte 25.05.21 Jernbanedirektoratet Janne Lønsethagen Bestill 2 vedlegg
2017/13803-3 60451/2021 03.05.2021 I Persontransporttilbudet på jernbane - dialogmøte med Møre og Romsdal fylkeskommune 2021 JERNBANEDIREKTORATET Janne Lønsethagen Bestill 1 vedlegg
2020/13803-7 54082/2021 26.03.2021 I Klage på manglende skoleskyss ***** ***** ***** ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2020/13803-6 45798/2021 24.03.2021 U Avslag på søknad om skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2020/13803-5 45104/2021 23.03.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #64282) ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2020/13803-4 13084/2021 10.02.2021 U Vedtak om midlertidig tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2020/13803-3 12405/2021 09.02.2021 I MT Skyssinformasjon - 2021 - 2021 (bestilling #64282) ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2020/13803-2 12403/2021 09.02.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #64282) ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off

← postjournal