Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/12794-3 119985/2021 30.08.2021 U Ålesund kommune - tre leilighetsbygg - gbnr 122/21 - Steinvågneset - fråsegn til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/12794-2 118529/2021 25.08.2021 I Kopi: Ålesund kommune - tre leilighetsbygg - gbnr 122/21 - Steinvågneset - dispensasjon frå reguleringsplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Anders Smith-Øvland Bestill
2021/12794-1 101456/2021 26.07.2021 I Ålesund kommune - tre leilighetsbygg - gbnr 122/21 - Steinvågneset - dispensasjon frå reguleringsplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 12 vedlegg

← postjournal