Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/12758-10 120345/2021 31.08.2021 X Notat etter samtale med Kystverket Eirik Gullord Paragraph Unntatt off
2019/12758-9 120298/2021 31.08.2021 U Innspel til utfylling i Hareid fiskerihamn KYSTVERKET Eirik Gullord Bestill
2019/12758-8 120273/2021 20.08.2021 I Utfylling Ulmatec Hareid Kommune - Bernt Brandal Eirik Gullord Bestill
2019/12758-7 120270/2021 09.07.2021 I Angående utfylling ifm. fiskerihamna i Hareid Hareid Kommune - Bernt Brandal Eirik Gullord Bestill 1 vedlegg
2019/12758-6 120263/2021 08.07.2021 X Tilbakemelding fra Fjord1 - utfylling Hareid fiskerihamn Eirik Gullord Geir Olsen Bestill
2019/12758-5 120258/2021 06.07.2021 X Tiltak ved innseilinga til Hareid havn Eirik Gullord Geir Olsen Bestill
2019/12758-4 120253/2021 30.08.2021 I Utfylling Ulmatec Hareid Kommune - Bernt Brandal Eirik Gullord Bestill 1 vedlegg
2019/12758-3 120251/2021 30.08.2021 X Utfylling Ulmatec Jesper Wiig m.fl. Thor Arne Aasebø Bestill
2019/12758-2 120249/2021 05.07.2021 X Hareid fiskerihamn Tove-Lise Torve Eirik Gullord Bestill
2021/12758-4 101550/2021 28.07.2021 I Ålesund kommune - fv 661 - avkøyrsel Skulehusbakken - førebels svar Stettedata - Jon Stette Lisa Enstad Bestill
2021/12758-3 101503/2021 28.07.2021 U Ålesund kommune - fv 661 - gbnr 551/10,13 - svar på førespurnad om fjerning av bom Jon Ragnar Stette Lisa Enstad Bestill
2021/12758-2 101455/2021 27.07.2021 U Ålesund kommune - fv 661 - avkøyrsel Skulehusbakken - førebels svar Jon Stette Lisa Enstad Bestill
2021/12758-1 101451/2021 27.07.2021 I Ålesund kommune - avkjørsel - Skulehusbakken - Skodje Jon Stette Lisa Enstad Bestill

← postjournal