Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/12750-4 117379/2021 24.08.2021 U Ålesund kommune - utvidelse av kaifront - Molovegen 6 - gbnr 200/340 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/12750-3 117315/2021 23.08.2021 I Kopi: Ålesund kommune - utvidelse av kaifront - Molovegen 6 - gbnr 200/340 - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Anders Smith-Øvland Bestill
2021/12750-2 114168/2021 17.08.2021 I Ålesund kommune - utvidelse av kaifront - Molovegen 6 - gbnr 200/340 - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 - Vedrørende utforming av kaiutvidelse Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/12750-1 101368/2021 27.07.2021 I Ålesund kommune - utvidelse av kaifront - Molovegen 6 - gbnr 200/340 - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 13 vedlegg

← postjournal