Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/12749-1 101320/2021 27.07.2021 I Aure kommune - Tillatelse til arbeidsvarsling - spesiell - kryssing - FV6188 - Møre og Romsdal - Aure – Skar - APV20216325-T2 Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 2 vedlegg

← postjournal