Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/12726-12 68804/2021 27.05.2021 U Utbetaling kjøregodtgjørelse - ***** ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2019/12726-11 62499/2021 06.05.2021 I Kjøregodtgjørelse - 2020 - 2021 (bestilling #58542) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2019/12726-10 8920/2021 29.01.2021 U Vedtak skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2019/12726-8 132325/2020 15.10.2020 U Utbetaling kjøregodtgjørelse - ***** ***** ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2019/12726-6 10352/2020 31.01.2020 U Utbetaling av skyssrefusjon høsten 2019 - ***** ***** ***** ***** ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2019/12726-2 146657/2019 16.12.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off

← postjournal