Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12724-71 137392/2021 14.08.2020 I Søknad ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off 45 vedlegg
2021/12724-1 101290/2021 26.07.2021 U Vedtak skoleskyss - Avstand vgs - 2021 - 2022 (bestilling #75128) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off

← postjournal