Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12638-10 76421/2021 16.06.2021 U Svar på søknad om omdisponering av midlar til utbygging av breiband HERØY KOMMUNE Anne-Marthe Frostad Bestill
2020/12638-9 74695/2021 13.06.2021 I Søknad om omdisponering av midlar til utbygging av breiband - tilsagnsnr 2020-0303 Herøy kommune Anne-Marthe Frostad Bestill 1 vedlegg
2020/12638-8 67910/2021 16.03.2021 I Tussa vil byggje breiband til Runde Tussa Eivind Vartdal Ryste Bestill
2020/12638-6 131542/2020 09.10.2020 X Akseptskjema Herøy kommune Anne-Marthe Frostad Eivind Vartdal Ryste Bestill 1 vedlegg
2020/12638-3 130612/2020 09.10.2020 X Akseptskjema frå Herøy kommune Anne-Marthe Frostad Eivind Vartdal Ryste Bestill 1 vedlegg
2020/12638-2 113298/2020 07.09.2020 U Tilsegn Herøy kommune Kim Tornes Bestill 1 vedlegg

← postjournal