Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/12555-1 101316/2021 26.07.2021 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off

← postjournal