Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/12550-8 115321/2021 19.08.2021 U Arbeidsavtale ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2021/12550-7 115320/2021 19.08.2021 U Tilbud ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2021/12550-6 113027/2021 12.08.2021 U Bekreftelse ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2021/12550-5 113026/2021 12.08.2021 U Bekreftelse ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2021/12550-4 113025/2021 12.08.2021 U Bekreftelse ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2021/12550-3 110858/2021 04.08.2021 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2021/12550-2 101314/2021 26.07.2021 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2021/12550-1 101313/2021 26.07.2021 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off 11 vedlegg

← postjournal