Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/12452-1 99613/2021 16.07.2021 I Hustadvika kommune - opparbeiding av ny vei og flytting av eksisterende avkjørsel på gbnr 158/6, 157/33 og 157/6 - dispensasjon frå kommuneplan Hustadvika kommune Ingeborg Forseth Bestill 6 vedlegg
2019/12452-7 77024/2021 17.06.2021 U Søknad om godkjenning ny fagleg leiar KENFISH II AS Tove Skive Hoel Bestill
2019/12452-6 74422/2021 11.06.2021 U Din attest for fullføring av kurs Kenfish - Arve Sundnes Linda Myrset Dønnem Bestill 1 vedlegg
2019/12452-5 74397/2021 11.06.2021 I Din attest for fullføring av kurs Kenfisk AS Linda Myrset Dønnem Bestill 1 vedlegg
2019/12452-4 72537/2021 03.06.2021 I Søknad om godkjenning ny fagleg leiar ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off 1 vedlegg

← postjournal