Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/12120-1 99249/2021 15.07.2021 X Historikk - 19.12.2002 - 02.06.2016 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2019/12120-49 83282/2021 25.06.2021 I Høyring regional vassforvaltningsplan Ålesund kommune Håkon Slutaas Bestill
2019/12120-48 82980/2021 29.06.2021 I Høring av regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal 2022-2027 TODALEN ELVEEIGARLAG SA Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-47 81913/2021 28.06.2021 I Uttale frå Surnadal kommune til vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal 2022-2027 Surnadal kommune Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-46 76069/2021 15.06.2021 I Høring av forslag til regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram for Møre og Romsdal vannregion FORSVARSBYGG Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-45 75907/2021 15.06.2021 I Høyringsinnspeltil regional vassforvaltningsplan 2022-2027, med tiltaksprogram, handlingsprogram og vedlegg, for Møreog Romsdal vassregion Trøndelag fylkeskommune Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-44 75886/2021 15.06.2021 I Høringssvar vanplaner 2022-2027 i Møre og Romsdal Statkraft Energi AS Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-43 75635/2021 10.06.2021 I Høyringssvar - Regional Vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal 2022-2027 Rauma kommune Håkon Slutaas Bestill 2 vedlegg
2019/12120-42 75063/2021 13.06.2021 I Høringsuttalelse til regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal for 2022–2027 Svorka Energi Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-41 74961/2021 11.06.2021 I Høringssvar - regionale vannforvaltningsplaner 2022-2027 Åsa Renman Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-40 74438/2021 09.06.2021 I Tafjord Kraftproduksjon - høringsuttale vassdirektivet juni 2021 TAFJORD KRAFTPRODUKSJON AS Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-39 72930/2021 07.06.2021 I Høringsuttalelse til Møre og Romsdal vassregionsplan 2022-2027 Tingvoll kommune Tingvoll kommune Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-38 72207/2021 07.06.2021 I Høyring av regional plan for vassforvaltning 2022-2027 i Møre og Romsdal STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Håkon Slutaas Bestill
2019/12120-37 72084/2021 04.06.2021 I Regional vannforvaltningsplan for Møre og Romsdal 2022-2027 OPPDAL KOMMUNE Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-36 70465/2021 31.05.2021 I Innspel - Regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion 2022-2027 MILJØDIREKTORATET Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-35 70415/2021 31.05.2021 I Innspill til rullering av regional vannforvaltningsplan 2022-2027 Folkeaksjonen for bevaring av Indre bydels nære naturområder Håkon Slutaas Bestill 2 vedlegg
2019/12120-34 70410/2021 31.05.2021 I Høringssvar- Regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal 2022-2027 Nei til Giftdeponi Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-33 70377/2021 31.05.2021 I Høringsuttalelse - Regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion 2022-2027 Sunndal FrP Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-32 70359/2021 31.05.2021 I Høringsinnspill – Regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal 2022-2027 SJØMAT NORGE Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-31 70356/2021 31.05.2021 I Høyringsuttale - Regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal 2022-2027 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I MØRE OG ROMSDAL Håkon Slutaas Bestill 2 vedlegg
2019/12120-30 70349/2021 31.05.2021 I Høringssvar – Regional Vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal 2022-2027 NORGES BONDELAG Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-29 70344/2021 31.05.2021 I Høyringsfråsegn frå Tussa Energi AS - Plan for Møre og Romsdal vassregion TUSSA ENERGI AS Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-28 70340/2021 31.05.2021 I Høyringsutkast til Regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion 2022-2027 Tingvoll kommune Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-27 70276/2021 31.05.2021 I Innspill fra Sunndal kommune - Regional vassforvaltningsplan Sunndal kommune Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-26 70208/2021 31.05.2021 I Høringsinnspill til forslag til Regional vannforvaltningsplan for Møre og Romsdal vannregion 2022-2027 ENERGI NORGE Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-25 70141/2021 31.05.2021 I Møre og Romsdal vannregion - Innspill til høring av regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram Fiskeridirektoratet Håkon Slutaas Bestill 2 vedlegg
2019/12120-24 70128/2021 31.05.2021 I Fråsegn til regional vassforvaltningsplan i Møre og Romsdal vassregion - 2022-2027 Direktoratet for mineralforvaltning Håkon Slutaas Bestill
2019/12120-23 70115/2021 31.05.2021 I Høringsuttalelse Vannforvaltningsplan Norske lakseelver Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-22 70061/2021 31.05.2021 I Høringsuttalelse - Regional vassforvaltningsplan 2022-2027 Giftfritt Molde Håkon Slutaas Bestill 2 vedlegg
2019/12120-21 69932/2021 30.05.2021 I Utsettelse av frist for høringsinnspill regional vannforvaltningsplan Møre og Romsdal vannregion Forsvarsbygg Håkon Slutaas Bestill
2019/12120-20 69910/2021 30.05.2021 I Regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion 2022-2027 - kommentarar og innspel til plana Eira elveeigarlag Håkon Slutaas Bestill 2 vedlegg
2019/12120-19 69855/2021 29.05.2021 I Høyringssvar Vassforvaltningsplanen Sunndalsfjorden og Tingvollfjorden grunneigarlag Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-18 69492/2021 28.05.2021 I Fråsegn til høyring av Regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal 2022-2027 Kystverket Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-17 68763/2021 27.05.2021 I Høringssvar fra Gjemnes kommune - Regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal Gjemnes kommune Håkon Slutaas Bestill 2 vedlegg
2019/12120-16 60232/2021 30.04.2021 I Høring av regional vassforvaltningsplan - fjorden utenfor Raudsand Magny H Svensli Torvik Håkon Slutaas Bestill
2019/12120-15 49003/2021 06.04.2021 I Faktafeil - Høyring av regional vassforvaltningsplan med tilhøyrande tiltaksprogram og handlingsprogram i Møre og Romsdal Mattilsynet Håkon Slutaas Bestill
2019/12120-14 48951/2021 07.04.2021 U Fullmakt til å legge vassforvaltningsplan for Vestland vassregion ut på høyring Vestland fylkeskommune Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12120-13 48440/2021 31.03.2021 I Regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal - innspel Volda kommune Håkon Slutaas Bestill
2019/12120-12 48431/2021 25.03.2021 I Høyring - Regional plan for vassforvaltning 2022-2027 Vestland fylkeskommune Håkon Slutaas Bestill
2019/12120-11 48167/2021 25.03.2021 I Høyring - Regional plan for vassforvaltning 2022-2027 Vestland fylkeskommune Håkon Slutaas Bestill
2019/12120-9 38389/2021 02.03.2021 I Ber om fullmakt til å leggje Regional plan for vassforvaltning 2022-2027 med tilhøyrande tiltaksprogram og handlingsprogram for Vestland vassregion ut på høyring Vestland fylkeskommune Håkon Slutaas Bestill
2019/12120-8 30290/2021 03.03.2021 I Administrativt vedtak om høring og offentlig ettersyn - Regional plan for vannforvaltning 2022-2027 i Møre og Romsdal vannregion INNLANDET FYLKESKOMMUNE Håkon Slutaas Bestill
2019/12120-7 11445/2021 28.01.2021 I Høring - Regional vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken vannregion og Regional vannforvaltningsplan for de norske delene av vannregion Vesterhavet 2022-2027 Viken fylkeskommune Håkon Slutaas Bestill
2019/12120-6 10031/2021 01.02.2021 I Fullmakt til å leggje vassforvaltningsplanen 2022-2027 for Møre og Romsdal vassregion ut på høyring Vestland fylkeskommune Håkon Slutaas Bestill

← postjournal