Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12111-9 71862/2021 28.05.2021 U Ålesund kommune - svar på spørsmål fra Statens vegvesen i deres sak 20/204974-3 -revidering av skiltplan for prosjekt Nordøyvegen Jan Gunnar Sandblåst Elisabeth Mansfield Bestill 1 vedlegg
2020/12111-8 47933/2021 31.03.2021 U Ålesund kommune -ber om vedtak på revidert skiltplan av 26.03.2021 for Nordøyvegen Statens vegvesen Elisabeth Mansfield Bestill 1 vedlegg
2020/12111-7 47932/2021 26.03.2021 I Skiltplan Nordøyvegen -revidert pr. 26. mars 2021 Statens vegvesen Elisabeth Mansfield Bestill
2020/12111-6 47931/2021 16.02.2021 I 20/204974-2 - Skiltplan for prosjekt Nordøyvegen - klart for vedtak Statens vegvesen Elisabeth Mansfield Bestill 2 vedlegg
2020/12111-5 153829/2020 04.12.2020 U Skiltplan for prosjekt Nordøyvegen - klart for vedtak Statens vegvesen Elisabeth Mansfield Bestill
2020/12111-4 138091/2020 29.10.2020 U Oppdatert skiltplan for prosjektet Nordøyvegen er sendt på høyring Statens Vegvesen Elisabeth Mansfield Bestill
2020/12111-3 137837/2020 29.10.2020 U Høyring av skiltplan for prosjektet Nordøyvegen - fylkesveg 659 i Ålesund kommune MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT m.fl. Elisabeth Mansfield Bestill 1 vedlegg
2020/12111-1 97574/2020 03.07.2020 N Fv 659 - Nordøyvegen - Skiltplan Elisabeth Mansfield Erlend Opstad Bestill

← postjournal