Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/11980-33 137330/2021 31.10.2018 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off 5 vedlegg
2018/11980-32 137329/2021 29.10.2018 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off 4 vedlegg
2021/11980-1 98394/2021 14.07.2021 U Vedtak skoleskyss - Avstand vgs - 2021 - 2022 (bestilling #74652) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off

← postjournal