Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/11945-1 98318/2021 14.07.2021 X Historikk - 06.07.2012 - 16.09.2014 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2019/11945-5 75014/2021 31.05.2021 I Del rapport ang, NKF-7/20 - regnskap og årsmelding SLUKKENS VENNER Anna Eline Eneberg Bestill
2020/11945-2 104379/2020 06.08.2020 U Ålesund kommune - Trafikkstøy - Retirovegen - fylkesveg 5946 - bygging av levegg Vegar Clausen Kai Bedringås Bestill

← postjournal