Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/11853-3 153749/2021 25.10.2021 U MT Vedtak om midlertidig tilrettelagt skoleskyss - 2021 - 2021 (bestilling #81482) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2021/11853-2 153713/2021 25.10.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #81482) ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off
2021/11853-1 98131/2021 13.07.2021 U Vedtak skoleskyss - Avstand vgs - 2021 - 2022 (bestilling #74559) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off

← postjournal