Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/11832-6 153427/2021 22.10.2021 I Dokumentasjon for kosnader/arbeid - tilsagn 2018-0384 Per-Helge Nordstrand Anna Eline Eneberg Bestill 9 vedlegg
2018/11832-5 147236/2021 21.10.2021 I Korrigert sluttrekneskap - tilsagn 2018-0384 D/S THOROLFS VENNER Anna Eline Eneberg Bestill
2018/11832-4 139775/2021 19.10.2021 I Sluttrekneskap - D/S Thorolf Per-Helge Nordstrand Anna Eline Eneberg Bestill
2019/11832-2 104884/2021 01.08.2021 U Vedtak skoleskyss - Avstand grs - 2021 - 2022 (bestilling #67765) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2021/11832-1 98102/2021 13.07.2021 U Vedtak skoleskyss - Avstand vgs - 2021 - 2022 (bestilling #74537) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off

← postjournal