Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/11464-28 71016/2021 11.06.2021 U Surnadal kommune - detaljregulering - reguleringsplan Steinholmlia - gbnr 91/1 og 129 - fråsegn ved avgrensa ettersyn Surnadal kommune Johnny Loen Bestill
2018/11464-27 70470/2021 01.06.2021 I Surnadal kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr 91/1 og 129 Bøfjorden - Steinholmlia hyttefelt - dokumentasjon Surnadal kommune Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2018/11464-26 70107/2021 31.05.2021 I Surnadal kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr 91/1 og 129 Bøfjorden - Steinholmlia hyttefelt - Suconsult AS Surnadal kommune Johnny Loen Bestill 2 vedlegg
2018/11464-24 54539/2021 19.04.2021 I Kopi: Surnadal kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr 91/1 og 129 Bøfjorden - Steinholmlia hyttefelt STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2018/11464-23 49241/2021 07.04.2021 I Kopi: Surnadal kommune - 12 hyttetomter - gbnr 91/1 - Steinhomlia hyttefelt - dispensasjon frå reguleringsplan Kystverket Johnny Loen Bestill
2018/11464-22 46491/2021 25.03.2021 I Kopi: Surnadal kommune - 12 hyttetomter - gbnr 91/1 - Steinhomlia hyttefelt - dispensasjon frå reguleringsplan Norges vassdrags- og energidirektorat Johnny Loen Bestill
2018/11464-25 41276/2021 22.04.2021 U Surnadal kommune - detaljregulering - reguleringsplan Steinholmlia hyttefelt gbnr 91/1 og 129 - offentleg ettersyn - motsegn Surnadal kommune, Areal- og naturforvaltning Johnny Loen Bestill
2018/11464-21 41006/2021 11.03.2021 I Surnadal kommune - 12 hyttetomter - gbnr 91/1 - Steinhomlia hyttefelt - dispensasjon frå reguleringsplan - offentleg ettersyn Surnadal kommune, Areal- og naturforvaltning Johnny Loen Bestill 5 vedlegg

← postjournal