Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/11380-2 100732/2021 22.07.2021 I Kopi: Ålesund kommune - industriområde mot sjø - gbnr 478/1 - Terøy industriområde - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Statens vegvesen Anders Smith-Øvland Bestill
2014/11380-15 96023/2021 07.07.2021 U Søknad godkjenning lærebedrift og medlemsbedrift Byggopp M&R - tømrerfaget ØYENS BYGGFIRMA AS Tove Skive Hoel Bestill 1 vedlegg
2021/11380-1 95580/2021 05.07.2021 I Ålesund kommune - industriområde mot sjø - gbnr 478/1 - Terøy industriområde - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 5 vedlegg
2014/11380-14 84076/2021 01.07.2021 I Registrering av ny faglig leder ***** Fride Bae Paragraph Unntatt off
2014/11380-13 82856/2021 29.06.2021 X Godkjenning som lærebedrift Fride Bae Ola Ivar Eikebø Bestill
2014/11380-12 82844/2021 29.06.2021 I Godkjenning som lærebedrift Oyenbygg - Ingvar Aaheim Ola Ivar Eikebø Bestill 1 vedlegg
2014/11380-11 79328/2021 18.06.2021 U Godkjenning som lærebedrift Ingvar Aaheim Ola Ivar Eikebø Bestill
2014/11380-10 77873/2021 18.06.2021 U Godkjenning som lærebedrift Ingvar Aaheim Ola Ivar Eikebø Bestill
2014/11380-9 77872/2021 18.06.2021 U Vedr Tømrerteori A Fredrik Farstad Ola Ivar Eikebø Bestill 1 vedlegg
2014/11380-8 72671/2021 26.03.2021 U Godkjenning som lærebedrift Ragnar Øyen Ola Ivar Eikebø Bestill 5 vedlegg
2014/11380-7 64833/2021 04.05.2021 U Godkjenning som lærebedrift Øyens Byggefirma AS Ola Ivar Eikebø Bestill 5 vedlegg
2014/11380-6 64832/2021 16.04.2021 U Godkjenning som lærebedrift Øyens Byggefirma AS Ola Ivar Eikebø Bestill 5 vedlegg
2014/11380-5 64831/2021 06.04.2021 U Godkjenning som lærebedrift Øyens Byggefirma AS Ola Ivar Eikebø Bestill 5 vedlegg
2014/11380-4 64830/2021 26.03.2021 U Godkjenning som lærebedrift Øyen Ola Ivar Eikebø Bestill 5 vedlegg
2014/11380-3 46487/2021 25.03.2021 I Søknad godkjenning lærebedrift og medlemsbedrift Byggopp M&R - tømrerfaget ***** Ola Ivar Eikebø Paragraph Unntatt off 3 vedlegg

← postjournal