Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11362-8 68784/2021 27.05.2021 U Utbetaling kjøregodtgjørelse - ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2019/11362-7 54102/2021 16.04.2021 I Kjøregodtgjørelse - 2020 - 2021 (bestilling #58885) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2019/11362-6 8447/2021 28.01.2021 U Utbetaling skyssrefusjon - ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2019/11362-4 7266/2020 24.01.2020 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off

← postjournal