Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/11245-8 154365/2021 25.10.2021 U Avslag ***** Dagfinn Grønvik Paragraph Unntatt off
2021/11245-7 154364/2021 25.10.2021 U Avslag ***** Dagfinn Grønvik Paragraph Unntatt off
2021/11245-6 153786/2021 02.07.2021 X Utvidet søkerliste IKT-koordinator Dagfinn Grønvik Paragraph Unntatt off
2021/11245-5 153785/2021 02.07.2021 X Offentlig søkerliste IKT-koordinator Dagfinn Grønvik Paragraph Unntatt off
2021/11245-3 113473/2021 15.08.2021 I Søknad ***** Dagfinn Grønvik Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2021/11245-2 110857/2021 04.08.2021 I Søknad ***** Dagfinn Grønvik Paragraph Unntatt off
2021/11245-1 96822/2021 08.07.2021 I Søknad ***** Dagfinn Grønvik Paragraph Unntatt off
2021/11245-4 85077/2021 02.07.2021 X Stillingsutlysning IKT-koordinator Dagfinn Grønvik Paragraph Unntatt off

← postjournal