Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/11172-8 153402/2021 22.10.2021 I Sula kommune - Utale til byggesak på gbnr 59/41 Sula kommune Arve Nytun Bestill
2021/11172-7 153332/2021 17.09.2021 I byggesak på gbnr 59/41 Stian Vamråk Arve Nytun Bestill 1 vedlegg
2021/11172-6 153331/2021 04.10.2021 I Byggesak på gbnr 59/41 Stian Vamråk Arve Nytun Bestill 1 vedlegg
2021/11172-5 153329/2021 17.09.2021 I byggesak på gbnr 59/41 Stian Vamråk Arve Nytun Bestill 1 vedlegg
2021/11172-4 128337/2021 15.09.2021 I Søknad om utvidelse av frist - tilbakeføring av Olavskilden gbnr 59/41, Sula kommune Erik Refvik Arve Nytun Bestill
2021/11172-3 84549/2021 02.07.2021 U Fremdriftsplan tilbygg v/olavskilden, søknad om midlertidig tillatelse til tildekking Erik Refvik Arve Nytun Bestill 1 vedlegg
2021/11172-2 84508/2021 15.06.2021 I Fremdriftsplan tilbygg v/olavskilden, søknad om midlertidig tillatelse til tildekking Erik Refvik Arve Nytun Bestill 3 vedlegg
2021/11172-1 84506/2021 11.06.2021 I Fremdriftsplan tilbygg v/olavskilden, søknad om midlertidig tillatelse til tildekking Erik Refvik Arve Nytun Bestill 2 vedlegg

← postjournal