Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/11162-3 137420/2021 11.10.2021 I Kristiansund kommune - vedtak etter klage - felling av flere trær - gbnr 5/95 - dispensasjon frå reguleringsplan Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 2 vedlegg
2021/11162-2 84557/2021 02.07.2021 U Kristiansund kommune - felling av flere trær - gbnr 5/95 - dispensasjon frå reguleringsplan Nordmore museum Johnny Loen Bestill
2021/11162-1 84413/2021 01.07.2021 I Kristiansund kommune - felling av flere trær - gbnr 5/95 - dispensasjon frå reguleringsplan Nordmore museum Johnny Loen Bestill 6 vedlegg

← postjournal