Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/11104-6 137440/2021 11.10.2021 I Gjemnes kommune - vedtak - Oppføring av hus - gbnr 53/12 - dispensasjon frå kommuneplan Gjemnes kommune - Areal og Drift Ingeborg Forseth Bestill
2021/11104-4 111918/2021 09.08.2021 I Kopi: Gjemnes kommune - Oppføring av hus - gbnr 53/12 - dispensasjon frå kommuneplan - Fråsegn STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Ingeborg Forseth Bestill
2021/11104-3 99578/2021 16.07.2021 I Kopi: Gjemnes kommune - oppføring av hus - gbnr 53/12 - dispensasjon frå kommuneplan Statens vegvesen Ingeborg Forseth Bestill
2021/11104-2 99484/2021 16.07.2021 U Utsett frist - Gjemnes kommune - Oppføring av hus - gbnr 53/12 - dispensasjon frå kommuneplan Gjemnes kommune Ingeborg Forseth Bestill
2021/11104-5 83499/2021 18.08.2021 U Gjemnes kommune - Oppføring av hus - gbnr 53/12 - fråsegn til dispensasjon frå kommuneplan Gjemnes kommune - Areal og Drift Ingeborg Forseth Bestill
2021/11104-1 83379/2021 30.06.2021 I Gjemnes kommune - Oppføring av hus - gbnr 53/12 - dispensasjon frå kommuneplan Gjemnes kommune - Areal og Drift Ingeborg Forseth Bestill 4 vedlegg

← postjournal