Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11056-46 137310/2021 12.03.2018 I Søknad ***** Heidi Røsberg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg

← postjournal