Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2012/11017-16 77454/2021 18.06.2021 X Diplom - tømrer Tove Skive Hoel Bestill
2012/11017-15 77447/2021 18.06.2021 U Søknad om godkjenning som lærebedrift - tømrerfag VARDE AS Tove Skive Hoel Bestill 1 vedlegg
2012/11017-14 75280/2021 15.06.2021 I Registreringsskjema for ny bruker Vigo bedrift ***** Torill Stavik Angvik Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2012/11017-13 74609/2021 11.06.2021 U Godkjenning som lærebedrift Fride Bae Ola Ivar Eikebø Bestill
2012/11017-12 74599/2021 11.06.2021 I Godkjenning som lærebedrift VARDE AS Ola Ivar Eikebø Bestill
2012/11017-11 70973/2021 02.06.2021 U Godkjenning som lærebedrift Petter Halten Ola Ivar Eikebø Bestill 7 vedlegg
2012/11017-10 70462/2021 02.06.2021 I Søknad om godkjenning som lærebedrift - tømrerfag ***** Ola Ivar Eikebø Paragraph Unntatt off 5 vedlegg
2020/11017-2 75027/2020 29.06.2020 U Stranda kommune - Nabovarsel - Nybygg - Anlegg - gbnr 47/1 - Hevdalsvegen Stranda kommune Ingrid Renate Gjørvad Bestill

← postjournal